Posted in Efsaneler Türküler Video

Gelin Ümmü Türküsü – Emre Gölü versiyonu

Kaçındasın Gelin Ümmü kaçında?
Sarı altınlar delebiyor Saçında
Gelin Ümmü kaldı göller içinde;

Posted in Folklor Türküler Video

Dillere destan olmuş Ümmü Türküsü-Çay

Yöre: Afyonkarahisar-Çay
Derleme: Muzaffer Sarısözen
Kaynak: Nezahat Bayram
Araştırma: Ünal Şöhret Dirlik

Posted in Araştırma Efsaneler

Çavuşbaşı/Çavuşdede (Su Çıkarma) Efsanesi

Afyonkarahisar’a has olan bir su çıkarma efsânesi günümüz Çavuşbaş’ında bulunan Olucak Çeşmesi’ne ait olan Çavuşbaşı/Çavuşdede Efsânesidir.

Posted in Araştırma Makale

Sahib-i Karahisar’da Sâhib Ata Oğulları Beyliği

Sâhib Ataoğulları Beyliği, Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılmasında sonra Afyonkarahisar (Sahib-i Karahisar) ve çevresinde kurulan II. Dönem Anadolu Beylikleri’ndendir.[1] Anadolu Selçuklu Devleti veziri Sâhib Ata Fahreddin Ali’nin oğulları tarafından kurulan beylik, 1275-1341 yılları arasında varlığını sürdürdü.[2]

Posted in Araştırma Biyografi

Sahip Ata Fahreddin Ali kimdir?

Sahip Ata Fahreddin Ali, Anadolu Selçuklu Devletinin XIII. yüzyılın ikinci yarısına damgasını vurmuş bir devlet adamıdır. Oğullarıyla birlikte Afyon (Sahib’i Karahisar) bölgesinde beylik kuran devlet ve ilim adamı…