Bir kare, bir hikaye… Hayati Ulusay / Karahisar-i Sahib Dijital Dergi / Nisan 2021 Afyonkarahisar’ın az bilinen özelliklerinden biri de Anadolu’daki Mevleviliğin ikinci önemli şehri olmasıdır. Konya’nın Mevleviliğin merkezi olduğu aşikârdır. Ancak Sultan Veled’in Afyonkarahisar’a göç etmesi ve Mevlevi dergâhı kurmasıyla Afyonkarahisar, Mevleviliğin ikinci şehri olarak tarihte yerini almıştır. Sultan Veled, […]

  Afyonkarahisar’ın en büyük ibadet mekânı olan Selçuklu mimarisi tarihi Ulu Camii, UNESCO’nun Dünya Miras Listesine aday gösterilmeye hazırlanıyor. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün Anadolu’daki ahşap tavanlı ve ahşap destekli camilerin UNESCO Dünya Mirası adaylık çalışmalarında evrensel değerlere sahip yapıları tüm dünyaya tanıtmak ve korunmalarını sağlayarak gelecek nesillere aktarılması […]