admin

Bir zamanlar…

Kapıda Mazhar Hoca olabilir
Kısa saç,
Traş mıraş düzgün kıyafet…
Henüz ortaokuldasındır ama
Kapıda Afyon Lisesi yazar
Kız-erkek şapkayla girebilir.
Kimine “Kınkın” der,
Kimine “İben’a”
Kimine “Fosfat”…
Mehmet Ünal TAŞPINAR’ın şiiri…

Bir ay doğardı avlumuza…

Geceleri, uzun kış geceleri,
Gürültüsüzce ve kendiliğinden
Bir ay, bir ay doğardı avlumuza
Acayip ürpertiler duyardım ben
Geceleri, uzun kış geceleri.
Rahmetli Osman ATTİLA’nın şiiri…

Kale ve hıdırlık…

Karahisar kaşlarını eğdi mi bilmem
Gölgesi düşmüş Arküstü’ne
Bademler uzatsa diye bekler saçlarını
Sere serpe
Öpecek, belli kalenin gölgesinde Hıdırlık
Yosunlu taşlarını. …
Mehmet Ünal TAŞPINAR’ın şiiri…

Ciloğlu Deli Bekir (Harabi)

Harabi mahlası ile yazdığı hicviyelerinde bağnazlığı ve toplumdaki aksaklıkları eleştirmiştir. Edebiyatımızda, özellikle XIX. yüzyılda Harabi mahlasını kullanan birkaç şairden biri olan Deli Bekir, Afyonkarahisar’da doğdu

Afyonkarahisarlı Yunus Emre

Kim ne derse desin, Yunus’un hakikî mezarı nerede olursa olsun, O, bütün Türk milletinin kâlbindedir. Yunus Emre’nin üç ayrı mezarına sahip bulunan Azerbaycanlı kardeşlerimizin yetiştirtiği değerli şâir Bahtiyar Vahapzade ne güzel söylemiştir…
İrfan Ünver NASRATTINOĞLU’nun sempozyum bildirisi…

İbrahim Türâbî

Bektaşi Melami halk şairlerinden olan İbrahim Türabi Afyon’a Tuna vilayetlerinden geldi. İyi bir eğitim almış olan Türabi burada alim, şair ve aydın kişilerle kısa zamanda kaynaştı, dostluk kurdu. Şair Vehbi, Dehşeti, Şeyh Kemal Çelebi, Alim Hafız Ali Rıza bunlard

Afyonkarahisar’da bir konuşma (1925)

Afyonkarahisar’ın saygıdeğer halkına, tarafıma gösterdiği içten duyguya yapılan bu coşkun gösteriye karşı teşekkür ederim. Halkın duygularını dile getiren genç arkadaşımızın sözlerinden çok duygulandım. Özellikle kendilerine bir noktadan dolayı teşekkür edeceğim: O d

Unutulmuş Savaş; Afyon-Kütahya

Cumhuriyet, Kurtuluş Savaşı’nı nihayete erdiren Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı’ndan sonra kurulmuştu. Bugün, bu savaşların geçtiği alanlardaki şehitlikler ve anıtlar, ziyaretçi yoğunluğu açısından Çanakkale’dekilerle karşılaştırıldığında öksüzlükleri ve ıssızlıklarıyla dikkat çekiyorlar.