Posted in Efsaneler Uzak Tarih

Amoriumlu Ezop…

Araştırmacı Yazar İbrahim YÜKSEL’in Afyonkarahisar Belediyesi Kültür Yayınlarınca yayınlanan aynı adlı kitabın tanıtım haberi…

Posted in Araştırma Efsaneler Folklor

Afyonkarahisar Folklorunda Kız Kulesi

Batı Anadolu’da yer alan Afyonkarahisar zengin bir folklöre sahiptir. Kale ve Kale’nin kuzeydoğusunda bulunan ve gözetleme kulesi olarak kullanılan kule şiirlere, türkülere ve efsanelere konu olmuştur. Kız kulesi olarak adlandırılan bu kule, evlenme çağına gelmiş kızların ziyaret ettiği yerlerden biri olmuştur.

Posted in Araştırma Efsaneler Türküler

Efsanaleriyle Karahisar Kalesi…

3 bin 340 yıllık bir geçmişe sahip olan, defalarca el değiştirmiş, her defasında yeni bir efsane, yeni bir destana mekan olmuştur. Yerden 226 metre yükseklikteki trakit bir kaya kütlesi üzerinde kurulu bulunan Kale‘yi fethetmenin öyle kolay bir iş olmadığı tartışmasız bir gerçektir. İşte bu nedenle Battal Gazi’ den, Hazreti Ali’ ye, Beyböğrek’ten Çavuşbaşı’na, Horoz Dede’ye kadar pek çok efsane anlatılır Karahisar Kalesi için…

Posted in Efsaneler Türküler Video

Gelin Ümmü Türküsü – Emre Gölü versiyonu

Kaçındasın Gelin Ümmü kaçında?
Sarı altınlar delebiyor Saçında
Gelin Ümmü kaldı göller içinde;

Posted in Araştırma Efsaneler

Çavuşbaşı/Çavuşdede (Su Çıkarma) Efsanesi

Afyonkarahisar’a has olan bir su çıkarma efsânesi günümüz Çavuşbaş’ında bulunan Olucak Çeşmesi’ne ait olan Çavuşbaşı/Çavuşdede Efsânesidir.