taşhan

Hoca Üveys Hanı; Taşhan

Yapı XVII. yüzyılın ortalarında Kadı Abdullah Efendi tarafından kareye yakın planda ve iki katlı olarak yemenici esnafının da katkıları ile yaptırılmıştır. Han, moloz taştan kargir olarak yapılmıştır. Taşlar sıralı olup, aralarında tuğla dizileri kullanılmıştır. Tuğla yapının kemer kaburgalarında, tonozlu geçişte, ikinci kattaki kapı önü revağında ve saçaklarda kirpi biçimi çıkmalar vardır. Yapıda düzgün kesme taş kapının söve ve alınlıklarında, pencere ve söve taşlarında ve ikinci kat kemer ayaklarında kullanılmıştır.

Taşhan, ruhuna kavuşmuş…

Yemeniciler Çarşısı içerisinde bulunan Tarihi Taşhan, yıllardır çok vahim bir durumdaydı. Duvarları göçmüş, bir üst kata çıkmak için kullandığımız merdivenler çürümüş, içerisindeki dükkanlar harabeye dönmüştü. …
Nail AZBAY’ın yazısı…