Göynük Köyü Yargeldi Sultan Türbesi


Yargeldi Sultan Türbesi, Afyonkarahisar İli Çobanlar İlçesine 15 km. uzaklıktaki Göynük Köyünde bulunur.

Yargeldi Sultan, çağdaşları Karaca Ahmed Sultan, Seyyid Hasan Basri ve Hayran Balı Sultan ile birlikte Hacı Bektaş Dergahında eğitim almıştır. Rivayetlere göre Afyonkarahisar’ın fethine katılmış ve daha sonra Göynük Köyüne yerleşerek burada tekkesini kurmuştur. 14. asırda yaşadığı düşünülmektedir.

Göynük Köyünde bulunan tekke, köyün tarihinin yine çok eskilere dayandığını göstermektedir. Köyde bulunan Yargeldi Sultan Tekkesi, inanışa göre Akşemsettin tarafından kurulmuştur. Yargelgi Sultan; Osmanlı dönemi vesikalarında İnlice köyü ( bugünkü adı ile Seydiler)’nün kurucularından 13.yüzyılda yaşamış, Hacı Bektaş Veli’nin öğrencilerinden Seyyid Hasan Basri Hazretlerinin yakın arkadaşıdır.

Türbenin, halk hekimi olarak bir takım rahatsızlıkları tedavi ettiği kabul edilir. Çevre halkı tarafından ziyaret edilen türbede bayılma ve benzeri hastalıklar için şifa bulunulacağına inanılmaktadır.

admin

Next Post

Hacı Bektaş Veli erenlerinden Hamza Şeyh Dede ve Türbesi | Şuhut Kayabelen

Per Kas 14 , 2019
TweetlePaylaşPinPaylaşPaylaş0 PaylaşımlarHacı Bektaş-ı Veli ve çevresinde yer alan binlerce Türkmen dedesi 13. yüzyılın sosyal ortamı içerisinde Anadolu’nun farklı yörelerinde Türkmen topluluklarının yerleşimini yönlendiren toplum liderleri olmuşlardı. Hamza Şeyh Dede de Karacaahmet Sultan, Seyyit Cemal Sultan, Kureyş Baba gibi Afyonkarahisar yöresinde Türkmen boylarının yerleşimini organize eden ve Alevi-Bektaşi düşüncesinin temellenmesini sağlayan […]